MEPRA Hosts Inaugural KSA Leadership Majlis in Riyadh